Recent content by Blaz Delmonte

 1. Blaz Delmonte

  Go̡r̶b st̛òbb̨e͏n zine͢ qu͢ill̷i͞o̶ch til̢o ͘d͢e͟e͢ ̀r̶amin̕ofo.͢ Icht̸y͜ ̡d̛om͢...

  Go̡r̶b st̛òbb̨e͏n zine͢ qu͢ill̷i͞o̶ch til̢o ͘d͢e͟e͢ ̀r̶amin̕ofo.͢ Icht̸y͜ ̡d̛om͢ ̶lųf̕ul҉hoùse̸n ̛t̢i͜k m͡i̶ ͡q̡u͠lif͡f.͢ ̷
 2. Blaz Delmonte

  I̡n̈̽ͫ͋d̡͍͎͚͋̀͂̓e͍̩͉͎̩ͫ̀è̟̞͈͖ḋ̼̳̹͕͊ͭ̀͊͂̓͡...

  I̡n̈̽ͫ͋d̡͍͎͚͋̀͂̓e͍̩͉͎̩ͫ̀è̟̞͈͖ḋ̼̳̹͕͊ͭ̀͊͂̓͡ ̛ͯͮͨͫh̬͖͉̫̫̥͢a̺̭̪̗̗ͤͫͩͪ̄ͪͨh̪ͥ͛͆a̪̗̳̭̟ḧ͕̦̥̲͙̠̼̅̓̐̓̇a̡͔̱̝͍ḧ̰̹̖̝̮̟ͯ̐̎́̓̏a͍̱̫̱͔͕̝ͧ͒̊̅ͫ̏̈́͝h͙̹͓̥͚̹̰ͥͫ̃ͤ̀̒̐́a͎̱͔͕ͣ͠ͅ!̟̖̼̩̣͈͌̍̋͊
 3. Blaz Delmonte

  Greé̵͞t̶̨̕i͟͟͝n͞g̴ ̧̛E̷҉vi̧͟ļ͝ ̢D̀͟o͡er̶͟s͞ Ǫ͝f͏ ̴̢T͟͟h͟e͟ Ưnd̡̧er̕̕v͝èr̸͞ş͝͏ę͞

  Greé̵͞t̶̨̕i͟͟͝n͞g̴ ̧̛E̷҉vi̧͟ļ͝ ̢D̀͟o͡er̶͟s͞ Ǫ͝f͏ ̴̢T͟͟h͟e͟ Ưnd̡̧er̕̕v͝èr̸͞ş͝͏ę͞
Top